Projekty unijne i inne
 

  17.07.20 17.07.2018 r odbyło się  spotkanie inauguracyjne otwierające   ,,Letnią Szkołę Kreatywności ‘’ jako jedno z działań projektu ,, Mali odkrywcy na tropie nauki” organizowanego przez Uniwersytet Technologiczno- Przyrodniczy w Bydgoszczy (do którego przystąpiła SP 2 i obecnie 5 uczniów uczestniczy w/w  formie zajęć na UTP ).  Regionalne Centrum Innowacyjności  UTP Bydgoszcz.   Więcej na stronach   http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,23683779,kolonie-na-bydgoskiej-uczelni-dla-zdolnych-i-odwaznych.html,    http://www.utp.edu.pl/pl/uniwersytet-informacja/aktualnosci/1248-kolonie-na-utp-czyli-letnia-szkola-kreatywnosci

19.06.2018  Przedstawieniem "Dary czterech wróżek zakończyliśmy realizację grantu oświatowego pn. "W kręgu teatru". Cotygodniowe spotkania dostarczyły wszystkim wiele radości. Pozwoliły odkryć uczniowskie możliwości, a także skrywane  zdolności aktorskie. Odwiedziliśmy również teatry w Gnieźnie i Bydgoszczy. To była wspaniała całoroczna przygoda i wyprawa do  wciąż kryjącej wiele tajemnic, krainy sztuki. A.Pietrzykowska-opiekunka grupy.    

17.06.2018  Szkoła w projekcie „Buduję, koduję, programuję” ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół publicznych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego oraz żnińskiego. Koordynatorzy projektu: dyrektor KPCEN Małgorzata Trzeciak, Wacław Kozłowski, Agnieszka Przybyszewska, Marzenna Wierzbicka i Sławomir Żebrowski.
Cele szczegółowe projektu:

  • rozwinięcie u nauczycieli klas 1–3 kompetencji cyfrowych,
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć podstaw nauki programowania,
  • wyposażenie nauczycieli w zasoby i środki dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć (np. scenariusze, dostosowane programy komputerowe, tablety, gry edukacyjne),
  • rozwijanie u nauczycieli kreatywności i innowacyjności,
  • zainteresowanie uczniów informatyką i programowaniem.
    Projekt realizowany jest z dofinansowaniem unijnym: Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

 

18.04. 2018
Uczniowie klasy 4d wraz z wychowawcą Anną Łukomską zakończyli realizację programu edukacyjnego BIEG PO ZDROWIE, który był realizowany pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Uczniowie wzięli udział w 6 zajęciach prowadzonych przez wychowawcę klasy. Głównym celem było zwiększenie wiedzy uczniów w kontekście zdrowia i konsekwencji palenia papierosów . Uczniowie wykonali plakaty profilaktyczne i komiksy, które miały był poradnikami dla ich rówieśników

 

03.03.2018  Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu pn. „CYFROWOBEZPIECZNI.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” finansowanego ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach − „Bezpieczna+”.

 

03.03.2018 Jesteśmy uczestnikami projektu ,, Umiem pływać" Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego.

 

 

                            Granty oświatowe. Rozpoczęła się  realizacja zajęć dla uczniów naszej szkoły w ramach przyznanego przez Gminę Żnin  02 03.2018  02.03.2018  grantu oświatowego . Grant  „W kręgu teatru”  prowadzi  Pani Anna Pietrzykowska


02.03.2018  
Aplikacja dotycząca  realizacji zajęć na  Orliku w ramach  projektu Lokalny Animator Sportu od 01. 03. do 30.11.2018 r. otrzymała dofinansowanie  Fundacji ,,Orły Sportu".


 

28.02.2018

Przystąpiliśmy do programu ,,Uczymy Dzieci Programować" - to ogólnopolski program edukacyjny kierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców, w którym będziemy uczyć podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji.
Organizatorem programu jest marka EduSense, z którą związana jestem od dłuższego czasu. Edu-Sense to nie tylko roboty, materiały edukacyjne, centrum badań i innowacji

 
10.12.2017     Wyjazd uczestników grantu oświatowego ( naucz. Pani Anna Pietrzykowska) "W kręgu teatru" do  Gniezna na przedstawienie pt. " Opowieść wigilijna". Sztuka bardzo się  podobała uczestnikom  grantu, którzy byli bardzo  zadowoleni i po raz kolejny zafascynowani magią teatru.

 

26.10.2017  W czwartek 26 października 2017 r.  odbyła się  uroczystość symbolicznego wbicia łopaty na budowie  hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie,  co oficjalnie rozpoczyna  realizację tego przedsięwzięcia mającego na celu wybudowanie nowoczesnego obiektu sportowego.
foto ,,Pałuki"

24.10.2017 WYJAZD DO TEATRU - Grant 14.10.17 r. uczestnicy grantu oświatowego pt. „ W kręgu teatru” brali udział wystawianym w ramach Festiwalu Prapremier przedstawieniu pt. „Kopciuszek”. Spotkanie z sztuką odbywało się w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Spektakl dostarczył dzieciom niezapomnianych przeżyć i już dzisiaj myślą o obejrzeniu kolejnego występu prawdziwych aktorów i zajęciu miejsc jak najbliżej sceny.

 
29 09.2017 Informacja! W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa nr im. J. Śniadeckiego otrzymała dofinansowanie w kwocie 17500, 00 zł ( 80% ze środków budżetu państwa i 20%  z wkładu własnego Gminy Żnin).

 

 


27 09.2017  BISKUPIN - BOGOWIE WOJNY KONTRA UCZNIOWIE KLASY VI B

            Uczniowie klasy VI b w sobotę 23 września wzięli udział w XXIII Festynie Archeologicznym w Biskupinie. Wyjazd odbył się w ramach grantu edukacyjnego Z językiem polskim w drodze po sukces, przyznanego przez Urząd Miejski w Żninie.

            Głównymi bohaterami tegorocznego festynu byli wojowie i ich boscy opiekunowie. Zwiedzający mogli zapoznać się z dawnym uzbrojeniem, sposobami walki oraz sferą duchową i światopoglądową dawnych wojowników. Podziwiali legiony rzymskie, naprzeciw którym stanęła armia barbarzyńskich Daków. Bardzo ciekawa była wystawa  Miecze Europy, ukazująca pełną historię i symbolikę miecza poprzez 3400 lat od jego powstania w epoce brązu, aż do XVII wieku. Niezwykle barwne tło dla wojowniczych zmagań stanowiło ukazane w rekonstrukcjach dawne rzemiosło: złotnictwo, garncarstwo, kowalstwo, tkactwo, farbiarstwo, skórnictwo i inne. Nie zabrakło też koncertów dawnej muzyki oraz warsztatów tańca.     Uczniom bardzo podobał się ten wyjazd. Mogli choć przez chwilę poczuć klimat sprzed kilku tysięcy lat.   Tekst: Jan Witucki                                                                  

 

            

 18 09.2017                           Granty oświatowe. Rozpoczęła się  realizacja zajęć dla uczniów naszej szkoły w ramach przyznanych grantów oświatowych przez Gminę Żnin . Grant  „W kręgu teatru”  prowadzi  Pani Anna Pietrzykowska, a  „Z językiem polskim w drodze po sukces” Pan Jan Witucki.


 

20.07.2017

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku odbyło się w Bydgoszczy Seminarium szkoleniowo- kontaktowe programu eTwinning - międzynarodowa współpraca szkół. W zajęciach wzięły udział nauczycielki Maria Kończal, Anna Łukomska i Mirella Meller. Pani Anna Łukomska wygłosiła prelekcję dotyczącą Dobrych Praktyk na przykładzie przeprowadzonych projektów eTwinning, o których można przeczytać na stronie www.anglokids.pl  

 

 23.05.2017     „BIEG PO ZDROWIE”. Uczniowie z kl. IVa  brali udział w Programie Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej, zorganizowanej przez Główny Inspektoriat Sanitarny. Celem realizowanej edukacji  prozdrowotnej było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Lekcje odbywały się w formie  ćwiczeń i dyskusji  wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów. Uczniowie podzielenie na grupy, przygotowali cztery zadania, które dotyczyły różnych aspektów problemu uzależnienia nikotynowego: opracowanie wywiadu z osoba niepalącą, wykonanie plakatu na temat: ”Skutki palenia papierosów”, opracowanie poradnika pt. ”Jak to zrobić by nie palić papierosów?” oraz skonstruowanie antyreklamy palenia papierosów. Zajęcia przeprowadziła   Karolina Mellem.

 

 
 24.05.2017  Uczniowie klasy 2C wraz z nauczycielką języka angielskiego biorą udział w projekcie eTwinning . Współpracują ze szkołami z WIelkiej Brytanii i Słowacji. Uczą się języka angielskiego poprzez zabawę z Lego. Wiecej szczegółów dotyczących projektu,zdjecia i filmy: https://anglokids.wordpress.com/2017/04/19/yellow-heads-learn-languages-nowy-projekt-etwinning/   
 
17.05.2017   Klasa 3b (wych. E. Rosołowska) została zakwalifikowana do realizacji projektu "Pszczółki -ekoprzyjaciółki". Zajęcia są interesującym sposobem uzupełnienia nauczania dzieci w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Organizatorem projektu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 

03.04.2017   Klasa 3b (wych. E. Rosołowska) została zakwalifikowana do realizacji projektu "Pszczółki -ekoprzyjaciółki".

Z dziećmi o pszczołach. Projekt  pn. „Pszczółki – ekoprzyjaciółki” adresowany jest do do uczniów klas od I do III szkół podstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.W ramach przedsięwzięcia wykwalifikowani pszczelarze z regionu przybliżą, w sposób ciekawy i dostosowany do wieku dzieci, zagadnienia związane z pszczołami – ich rolą w ekosystemie, życiu i zwyczajach. Ważną częścią bezpłatnych lekcji, poprowadzonych w formie warsztatów, będą tematy dotyczące trudnej sytuacji pszczół oraz sposobów ich ochrony. Zajęcia są interesującym sposobem uzupełnienia nauczania dzieci w dziedzinie edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Organizatorem projektu jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Projekt dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.


 


29.01.2017 W Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie powstał nowy projekt eTwinning p.t.  Moja mała Ojczyzna  Współpracujemy ze szkołami z Turcji. Nad projektem pracują Panie Mirella Meller i Anna Łukomska z uczniami z klasy 3D.Nasz projekt to przede wszystkim kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, poznanie przez nasze dzieci oraz  przedstawienie szkołom tureckim regionalnych i narodowych tradycji, dostrzeganie istnienia innych państw o odrębnych zwyczajach i kulturze narodowej. Główne cele projektu to również otwarcie na inne kultury i społeczności, pobudzanie uczniów do działań artystycznych, rozwijanie zdolności aktorskich, recytatorskich i plastycznych, rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak otwartość, odpowiedzialność rzetelność tolerancja, życzliwość, szacunek dla pracy innych i działanie na rzecz innych. Poza tym będziemy skupiać się również na nauce języka angielskiego w przyjaznej atmosferze poprzez gry, zabawy i Internet, udoskonalimy kompetencje cyfrowe.Projekt  został zatwierdzony przez NSS eTwinning 5 grudnia 2016 r. Link do projektu:
https://anglokids.wordpress.com/2017/01/04/my-little-homeland-projekt-etwinning/

 

 

 

10.12.2016  Zajęcia z rękodzieła            

 
10.12.2016 Konkurs plastyczny "Surfuję bezpiecznie" w ramach projektu ,, Bezpiecznie w drodze po sukces". Uczniowie wykonywali prace dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i używania komputerów, zasady Netykiety, różnic pomiędzy życiem realnym a wirtualnym, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku cyfrowym, zmniejszanie agresji w Internecie.  Za najciekawsze prace plastyczne uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami i książkami. Nagrody otrzymali również projektanci robotów. Konkursy przeprowadziła pani Anna Dufrat.

 

 

 

10.12.2016  Wycieczki do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu uczniom biorącym udział w projekcie ,,Bezpiecznie w drodze po sukces" 
 

 


 

15.11.2016  15.listopada ( wtorek) Wiceburmistrz Żnina Pani Halina Rosiak i Kierownik Wydziału  Edukacji, Kultury i Sportu Pan Jacek Świtała oraz Pan Dyrektor Jacek Otto byli Gośćmi  na zajęciach z robotyki prowadzonych w ramach projektu ,,Bezpiecznie w drodze po sukces" programu rządowego  ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła 2016". Uczniowie z zainteresowaniem i pasją  składali  klocki Lego i  fascynowali się pracą robota. Zajęcia prowadziła Pani Elżbieta Brańka. Dziękujemy Miłym Gościom za wizytę w naszej szkole.

 

 
 
09.11.2016 r Moc wrażeń dostarczają wycieczki do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu uczniom biorącym udział w projekcie ,,Bezpiecznie w drodze po sukces"      

 

 

03.11.2016 r  Konkurs plastyczny "Serfuję bezpiecznie"
w ramach
projektu ,, Bezpiecznie w drodze po sukces" .

Prace dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu i używania komputerów, zasady Netykiety, różnic pomiędzy życiem realnym a wirtualnym, prawidłowe funkcjonowanie w środowisku cyfrowym, zmniejszanie agresji w Internecie należy oddać do 18.11. 2016 r. u Pani Anny Dufrat; format A4 lub A3,; technika dowolna. Na zwycięzców  czekają nagrody. Zapraszamy do  udziału.

 

03.11.2016 r Zajęcia z rękodzieła prowadzone przez Panią Annę Dufrat są inspiracja dla twórczości plastycznej wielu uczniów
 
     
19.10.2016 r   Zajęcia  z robotyki w młodszych klasach prowadzone przez Panią Elżbietę Brańkę to nowe wezwania w rozwijaniu zainteresowań wśród uczniów. Realizowane są z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych: klocków lego oraz robota zakupionych z dotacji  projektu ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła 2016". Swoja obecnością zajęcia zaszczycił Pan Dyrektor Jacek Otto, który podziwiał zaangażowanie młodych konstruktorów.

 

 

 

05.10.2016 r

Zajęcia projektowe w młodszych klasach prowadzone przez psychologa szkolnego Panią Roksanę Owczarek

29.09.2016 r  Zapraszamy uczniów i rodziców do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w sieci. Materiały opracowała Pani Anna Kurek pedagog szkolny w ramach projektu ,, Bezpiecznie w drodze po sukces"

                               
                           
                       Dziecko w sieci,

 

 

Dzień bezpiecznego komputera Co komputer może zrobić za ciebie?
22.09.2016 r W ramach projektu  ,,Bezpiecznie w drodze po sukces" 21.09.2016 odbyło się spotkanie pedagoga z Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Żninie z Rodzicami  uczniów klasy 4a . Pogadanka  dla Rodziców dotyczyła  tematu reagowania na uzależnienia od Internetu i gier komputerowych  dzieci i młodzieży. Dziękujemy Państwu za udział
 

 

 
21.09.2016 r W ramach projektu  ,,Bezpiecznie w drodze po sukces" 21.09.2016 w klasie 3 d odbyła się pogadanka na temat ,, Bezpieczeństwo dzieci w sieci", którą prowadziła p. pedagog Anna Kurek.

17.09.2016 r   Informacja: Gmina Żnin  w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku otrzymała dofinansowanie , którego beneficjentami są uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie  na realizację działań w projekcie  ,,Bezpiecznie w drodze po sukces" . Czas trwania projektu od 01.09. 2016 do 30.11. 2016 r. Realizowane są dodatkowe pozalekcyjne zajęcia z rękodzieła, robotyki, wokalno- muzyczne oraz pogadanki dla uczniów i rodziców n.t.,, Bezpieczne dzieci w sieci" i konkursy związane tematycznie z w/w.

.Źródła finansowania zadania publicznego

 

1

Wnioskowana kwota dotacji

16775,00zł

77,15 %

2

Środki finansowe własne

4000,00zł

18,18. %

3

Wkład osobowy (świadczenia wolontariuszy)

1250,00zł

5,67%

4

Ogółem (środki wymienione w pkt 1–3)

22025,00zł

100  %


 

17.07.2018

Informacja: Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.W roku szkolnym 2015/2016 w Polsce program skierowany jest do 1 617 856 dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2015/2016 wynosi ok. 20,5 mln EUR (87,8 mln PLN).Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, w przypadku gdy samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom.Aby skutecznie i trwale ukształtować nawyki żywieniowe - dzieci nie tylko otrzymują porcje owoców i warzyw, ale również uczestniczą w działaniach edukacyjnych informujących o zaletach spożywania owoców i warzyw. Każda szkoła uczestnicząca w programie, zgodnie z wytycznymi MEN realizuje różnego rodzaju działania poświęcone zdrowemu żywieniu oraz pochodzeniu owoców i warzyw.( źródło:ARR)

 

11.01.2015 Informacja:  
Projekt systemowy „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” Projekt systemowy „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” dobiega końca i dociera do co raz większej liczby odbiorców. Udostępniono już 35 e-podręczników na platformie www.epodreczniki.pl . Więcej informacji na stronie KO w Bydgoszczy .E-podręczniki - List Ministerstwa Edukacji Narodowej - Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w załączeniu przekazuje pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące e-podręczników.  Szczegóły na stronie Kuratorium Oświaty i MEN. Zapraszamy do korzystania z e- podręczników nauczycieli, uczniów i rodziców.

 

02 .12.2015 Zakończył się projekt ,,Umiem pływać" - realizowany był od 25 września do 27 listopada 2015 r. na pływalni w Barcinie. W zajęciach uczestniczyło 15 uczennic z klas trzecich.
Głównymi celami projektu było: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.. Opiekunem grupy była p. Małgorzata Janicka
 
29.11.2015 Informacja: Biblioteka szkolna wzbogaciła się o 182 pozycje książkowe w ramach programu ,,Książki moich marzeń'', którego celem jest doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata; promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych; wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów . Zapraszamy uczniów do korzystania z zasobów bibliotecznych.

29.11.2015 Informacja: Z dniem 30 listopada 2015 r. kończą się  zajęcia sportowe na Orliku przy SP 2 Żnin  prowadzone przez Animatorów w ramach programu  ,,Nasz Orlik"

 


 

16.11.2015 Informacja:
Projekt systemowy „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” Projekt systemowy „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” dobiega końca i dociera do co raz większej liczby odbiorców. Udostępniono już 35 e-podręczników na platformie www.epodreczniki.pl . Więcej informacji na stronie KO w Bydgoszczy


05.11.2015 Informacja: Nasza szkoła  została doposażona w   tablice interaktywne  ( 7 szt.) w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 Częścią tego przedsięwzięcia jest także budowa Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej czyli internetowego systemu dystrybucji treści edukacyjnych
05.11.2015   Nasza szkoła  została doposażona w   tablice interaktywne  ( 7 szt.) w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Częścią tego przedsięwzięcia jest także budowa Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej czyli internetowego systemu dystrybucji treści edukacyjnych
03.10.2015 Nasza szkoła bierze udział w projektach:   ,,Coaching i Tutoring w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej- celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i jakości nauczania języków obcych z użyciem nowatorskich rozwiązań wpierających rozwój warsztatu zawodowego nauczyciela - metodą tutoringu i coachingu.
 ,,Wdrożenie Kujawsko- Pomorskiej Platformy Edukacyjnej
"- głównym celem projektu budowy Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej jest rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie. Jego realizacja odbywać się będzie poprzez stosowanie w szkołach technologii informacyjnych i komunikacyjnych, podniesienie jakości nauczania, jak również usprawnienie funkcjonowania placówek oświatowych województwa, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialnych oraz wzrost możliwości korzystania przez uczniów i nauczycieli z usług elektronicznych dostępnych na portalu KPPE.
,,Książki moich marzeń''
- celem jest
doposażenie biblioteki szkolnej w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata; promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych; wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane przez uczniów – atrakcyjnych dla nich 
 
21. 03.2015 W sobotę 14.03.2015 w ramach projektu ,,Nasz Orlik 2012 "grupa uczniów  pod opieką trenerów Szkółki Piłkarskiej Rafała Krygiera i nauczycieli Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi oraz Animatorów Orlika wybrała się na mecz ekstraklasy piłkarskiej do Bydgoszczy  pomiędzy Zawiszą, a Lechem Poznań.   Mecz  zakończył się wynikiem1:0 dla bydgoskiego klubu .Dzieciom  po meczu udało się zdobyć kilka autografów i zrobić zdjęcia  z piłkarzami zwycięskiej drużyny. Wyjazd był jedna z atrakcji zajęć prowadzonych w ramach realizacji projektu ,,Nasz Orlik 2012 " na który aplikowała  nasza szkoła i otrzymała dofinansowanie  
Dodano 23.11.2014 MultiSport -program aktywności sportowej dla dzieci klas IV-VI realizowany jest w naszej szkole. Uczniowie chętnie korzystają z tej formy zajęć sportowych, które prowadzi Pani Violetta Dobaczewska

Dodano 04.11.2014 Projekt „Coaching i tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej” W październiku bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie ruszyła realizacja projektu „Coaching i Tutoring – w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej.  Do projektu zakwalifikowała się nauczycielka języka angielskiego Anna Rudnicka-Ostrowska, a potrwa on do końca roku szkolnego.

Informacje: Dodano 18.10.2013 W ramach projektu współfinansowanego z funduszy unijnych ,, Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej nr 2  poprzez nasadzenie zieleni, utwardzenie terenu, wyposażenie w ławki i stoły szachowe” powstaje plac , który  oprócz  walorów estetycznych będzie miejscem rekreacyjnym i dydaktycznym. Wyposażony w stoły szachowe i ławki będzie służył uczniom do rozwijania swoich zainteresowań w czasie wolnym od zajęć, jak również w ramach zajęć dodatkowych. Nasadzenie drzew i krzewów spełniać będzie rolę dydaktyczno-poznawczą przy realizacji zajęć przyrodniczych. Pozostały teren objęty zagospodarowaniem wyłożony został kostką brukową, a całość dopełniona będzie terenem zielonym. Realizacja projektu umożliwi uczniom i ich rodzicom bezpiecznie i zdrowo wypoczywać   oraz rozwijać swoje zainteresowania.


W nagrodę za liczne projekty europejskie w programie eTwinning, nasza szkoła otrzymała zestaw komputerowy. W ramach projektu IBM KidSmart placówkom prowadzącym nauczanie początkowe i przedszkolne przekazywane są zestawy komputerowe zaprojektowane specjalnie dla dzieci w wieku 3-7 lat. Zestaw obejmuje komputer w kolorowej, bezpiecznej dla dzieci obudowie oraz oprogramowanie edukacyjne. Oprogramowanie IBM KidSmart wspiera program nauczania początkowego w zakresie podstaw matematyki, języka angielskiego oraz logicznego myślenia, a ponadto, poprzez wprowadzenie element nowości i zabawy, urozmaica i uatrakcyjnia zdobywanie nowych umiejętności. Poprzez udział w programie, dzieci już we wczesnych latach uczą się jak mądrze korzystać z komputera, co kształtuje ich odpowiedzialne podejście do wykorzystania najnowszych technologii w późniejszym życiu. Dzięki temu zestawowi uczniowie klasy 1A  z anglistką Anną Łukomską realizują nowy projekt "Animals sounds - odgłosy zwierząt". Prace uczniów można znaleźć na stronie http://animals-sounds.jimdo.com  .  Tym razem współpracujemy z Litwą  Obejrzyj foto >>>


TIK - Technologie Informacyjno- Komputerowe w nauczaniu wieloprzedmiotowym  więcej kliknij w foto

Instrukcja obsługi tablicy interaktywnej      I

 

 

Instrukcja kalibracji tablicy 

 

 

 

Instrukcja korzystania z oprogramowania Flow!Works            

 

 

Wzór formularza do dobrych praktyk 

  pobierz   

 

 

warto zobaczyć:

http://www.edu4u.tvp.pl

Oficjalna strona projektu
http://www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

SP 2 Żnin  w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła” otrzymała dofinansowanie w kwocie 241.109,21 zł. Ok. 30% z w/w kwoty jest wkładem własnym Gminy Żnin. Wsparcie finansowane przeznaczone jest na zakup 71 laptopów , 7 tablic interaktywnych , 7 projektorów, 1 urządzenia wielofunkcyjnego oraz 2 szafek mobilnych.
Dodano13.01.2013 O programie Cyfrowa szkoła i pracy z uczniami w tym zakresie na spotkaniu z Rodzicami klasy 5b mówiła wych. Grażyna Jaźwińska. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne spotkały się z dużym zainteresowaniem zebranych.

 

Kliknij w foto >>

2-3 .12.2012 r. Konferencja otwierająca program dla dyrektorów i koordynatorów CS -Warszawa
Materiały z konferencji pomocne do zajęć w ramach programu Cyfrowa szkoła
 
1. Marcin Paks,
TIK w szkole – jak pokonać technofobię? http://szkolazklasa2zero.nq.pl/material?id=514 2. Andrzej Grzybowski, Klasa laptopowa – jak przygotować szkołę? – http://szkolazklasa2zero.nq.pl/material?id=510Kilka publikacji na temat bezpieczeństwa w sieci opublikowanych jest na stronie Szkoły z klasą 2.0: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/bezpieczenstwo-w-sieciJako obowiązkowe dla siebie potraktuj dwie z nich:1. Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach WEB 2.0 http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/SZK20/davBinary/bezpieczenstwo.pdf2. Browsing „Wirtualne” zagrożenia http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/SZK20/davBinary/browsing.pdf Duża część zawartości Internetu objęta jest prawami autorskimi, naruszenie których podlega odpowiedzialności karnej. W prawie autorskim istnieje pojęcie „dozwolonego użytku”. Można wykorzystać krótkie fragmenty dzieła poprzez zamieszczenie cytatów z podaniem jego autora i źródła. Warto zapoznać się także z informacjami na temat licencji związanych z prawami autorskimi, np. Creative Commons http://creativecommons.pl/licencje-praw-autorskich-creative-commons/polskie-licencje-cc/W naszym kraju zasady korzystania z wytworów działalności reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940240083Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z przystępnego opracowania, zamieszczonego na stronie Koalicji Otwartej Edukacji i udostępnionego na licencji Creative Commons (CC): http://koed.org.pl/otwartosc/podstawy-prawa-autorskiego/ 1. Prawa autorskie i korzystanie ze źródeł : http://www.ceo.org.pl/szkolazklasa2zero/news/prawa-autorskie-i-korzystanie-ze-zrodel
2. Plakat o licencjach CC opracowany w komiksowy sposób przez grafika i plakacistę Piotra Chuchlę: http://creativecommons.pl/2012/06/plakat-o-licencjach-cc/

3. Poradnik „Nie bądź piratem, dziel się ze światem”:
http://koed.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Grafika_Komiks_CC.pdf
4. Pomoc w dobraniu odpowiedniej licencji CC do materiałów edukacyjnych, które tworzysz: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/otwarte-zasoby-edukacyjne-licencje-cc


Dodano 31.10.2012 30 października w  Brodnicy  odbyła się Wojewódzka Inauguracja Programu Rządowego pod hasłem „Cyfrowa Szkoła”. Celem konferencji było przedstawienie obecnej sytuacji polskich szkół - w tym szkół z województwa kujawsko-pomorskiego – pod kątem zasobności sprzętów oraz posiadania  umiejętności stosowania technologii informacyjno- komunikacyjnej przez nauczycieli oraz uczniów. W konferencji uczestniczył Pan  Dyrektor Jacek Otto i Koordynator Projektu Pani Grażyna Jaźwińska
 
Więcej na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

 


24.06.2012 r. Informacja! W bieżącym roku szkolnym zakończyliśmy 2 projekty edukacyjne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego ,,Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces" ( czas trwania 1 rok)  i ,,Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych" ( realizacja w cyklu 2- letnim). W I projekcie uczestniczyło 219 uczniów z klas 4-6, a w indywidualizacji 114. Łącznie ostatecznych beneficjentów w obu projektach było  323, którzy podnieśli swoje kompetencje określone w założeniach projektowych  .O zrealizowanych zajęciach można przeczytać i obejrzeć  galerie foto w linku Programy, projekty.
Obecnie SP 2 Żnin rozpoczęła działania związane z
Rządowym programem „Cyfrowa szkoła", dzięki któremu uzyska możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Więcej o programie na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i MEN
 

Projekt „European Song contest 2012” w którym wzięli uczniowie klasy zerowej Pani Kamili Reisner – Rybak, otrzymał niedawno ODZNAKĘ JAKOŚCI programu eTwinning.Dzieci wraz z anglistką Anną Łukomską współpracowały z przedszkolakami z Bułgarii.Projekt miał na celu zaznajomienie obu grup z różnicami międzykulturowymi, dzieci doskonaliły swoje kompetencje językowe poprzez naukę i śpiewanie piosenek w języku angielskim. Na koniec odbył się konkurs na najlepszą piosenkę. Oczywiście oba przedszkola otrzymały od swoich nauczycielek angielskiego równą ilość punktów! Uczniowie wykonali również kolorowe rysunki dotyczące tematów : „my school” i „my family”, które zostaną wysłane do bułgarskich przedszkolaków.Na zakończenie każdy uczeń otrzymał certyfikat oraz drobne upominki.Prace dzieci, piosenki i inne informacje dotyczące projektu można zobaczyć na stronie internetowej: www.etwinsongs.blogspot.com    25.03.2012

W ramach zajęć z języka angielskiego z projektu "Indywidualizacji" grupa uczniów klasy 3 B wraz z anglistką wzięła udział w konkursie "Play and Explore" wydawnictwa NOWA ERA. Celem konkursu było wykonanie plakatu, po uprzednim wzięciu udziału w konkretnej lekcji z języka angielskiego. Dzieci wybrały temat CRAZY WEATHER. Po zapoznaniu się ze słownictwem i zwrotami w języku angielskim, przystąpili do pracy. Wykonali obraz z drucików kreatywnych, co spodobało się jurorom i zostali wyróżnieni.25.03.2012
Kasztanowy bal w klasie 1a zobacz foto

Przedstawienie kukiełkowe ,,Kasztanowy bal” odbyło się na  zajęciach teatralnych w ramach  projektu ,,Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces”. Uczniowie kl. I a uczestniczący w projekcie zaprosili na nie przedszkolaków z grup zerowych.

Uczniowie i ich praceIndywidualizacja  procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych - zajęcia plastyczne z Panią A. Pietrzykowską Kliknij w foto
Wizyta w teatrze w ramach projektu Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces - Teatr Baj Pomorski Toruń Kliknij w foto

Zajęcia teatralne prowadzone przez panią Mirellę Meller zakończyły udział w projekcie uczniów SP 2 Żnin Były one niepowtarzalnym wyrazem inspiracji i talentu młodych uczestników tych form wyrazu sztuki i zabawy .Program artystyczny, w którym uczniowie posługiwali się gwarą pałucką zaprezentowali  członkiniom Klubu Seniora Sabat z podziękowaniem za uszycie strojów pałuckich dla chłopców. Kliknij w foto

13 listopada uczestnicy projektu Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces  byli na spektaklu Podróże Guliwera w teatrze toruńskim ,,Baj" Kliknij w foto Czytamy książeczki zakupione w projekcie ,,Indywidualizacja..,"Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe ksiązki zakupione w ramach projektu  Indywidualizacja  procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych
Wykorzystanie materiałów i pomocy dydaktycznych na zajęciach matematycznych w projekcie indywidualizacji

Kliknij w foto


Promocja projektu- kliknij w plakat
kliknij w fotoWycieczka szlakiem zamków po woj. kujawsko-pomorskim  w ramach projektu Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces odbyła się 7 i 8 maja. Uczniowie wraz z opiekunami Panią M. Janicką, A. Pietrzykowską , A. Dobrowolską oraz J. Szałacińska przemierzyli trasę :Żnin, Kruszwica, Golub Dobrzyń, Brodnica, Ciechocinek, Toruń,  Inowrocław, Pakość i Żnin . W wycieczce uczestniczyło 44 uczniów Zobacz  foto z wycieczki Kliknij w fotoWycieczka w Bory Tucholskie odbyła się 21 i 22 maja. Było to wielkie spotkanie z przyrodą. Opiekunami wycieczki była : Pani M. Janicka, K. Piechowiak, M. Pichłacz oraz M. Kończal. W wycieczce uczestniczyło 44 uczniów

Zobacz  foto z wycieczki

Zajęcia teatralne prowadzone przez Panią M. Meller są miłą i przyjemną formą rozwijania zainteresowań artystycznych uczniów. Spektakl był przedstawiany w czasie dni otwartych naszej szkoły kliknij w foto

Zajęcia pogłębiające wiedzę matematyczną gromadzą uczniów lubiących ciekawe i nietypowe rozwiązywanie problemów i zadań z tej dziedziny
kliknij w foto

Wyjazd do teatru do Bydgoszczy na sztukę ,,Pchła szachrajka"25.02 2011

kliknij w foto

Wyjazd do teatru do Torunia na sztukę ,,Jaskółeczka"
20.03.2011

kliknij w foto

21.03.2011. Nowe formy ekspresji plastycznych na zajęciach z indywidualizacji z Panią Anną Pietrzykowską zobaczysz klikając w foto

10.02.2011 Zajęcia teatralneKliknij w foto szansą na sukces dla młodych talentów sztuki aktorskiej odbywają się w naszej szkole w ramach projektu Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces”.  Prowadzi je Pani Mirella Meller , która dba o scenografię, naukę tańca, rytmikę,  piękną dykcję i ... przede wszystkim o doskonałe samopoczucie małych aktorów. Kliknij w foto i zobacz bogatą galerię zdjęć

9.02.2011 Zajęcia pozalekcyjne  to szansa na sukces dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania. Klikając w foto zobaczysz jak uczniowie pracowali na zajęciach historycznych (prowadz. Pani A. Dobrowolska), zajęciach z języka angielskiego (prowadz. Pani A. Ostrowska- Rudnicka) oraz  z matematyki i przyrody (prowadz. Pani M. Kończal) 3.02.2011 Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” - wiedza połączona z umiejętnościami oraz wykorzystanie tej pierwszej w praktyce to celujący efekt pracy na zajęciach przyrodniczych (prowadz. Pani M. Pichłacz) i informatycznych (prowadz. Pani G. Jaźwińska)  zobacz więcej klikając w foto

29.01.2011 Jak malować wazon by powstało dzieło sztuki ? - tego wszystkiego uczy Pani Anna Pietrzykowska na zajęciach  rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie percepcji wzrokowej i manualnej w programie indywidualizacji. Kliknij w foto                    

 

Kilnij w foto19.10.2010 Twórczy zapał uczniów, którzy tworzą   jesienne bukiety, kolaże, a  wszystko to na zajęciach w ramach projektu Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Panią Annę Pietrzykowską. Tak powstają pod kierunkiem   Pani Ani  piękne barwy jesieni. Wszystko to zobaczysz klikając w foto
 
9.01.2011 Rozpoczęliśmy realizację edukacyjnego projektu Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ” .Na zajęcia o szerokiej tematyce zapraszamy uczniów klas od klasy 4do 6-ej z wyjątkiem zajęć teatralnych ( uczestniczą uczniowie klasy 3c) prowadzonych przez p. Mirellę Meller. W ramach tego projektu również  odbędą się wyjazdy uczniów do teatru, kina i na wycieczki. Szczegóły wkrótce na stronie
 
Nazwisko i imię nauczyciela Nazwa prowadzonych zajęć
1. Anna Pietrzykowska Zajęcia z języka polskiego
2. Anna Dobrowolska Zajęcia historyczne
3. Anna Rudnicka -Ostrowska Zajęcia językowe- jęz. angielski
4. Krystyna Piechowiak Zajęcia pogłębiające wiedzę matematyczną
5 Maria Kończal Zajęcia pogłębiające wiedzę matematyczną
6. Maria Kończal Zajęcia przyrodnicze
7. Magdalena Pichłacz Zajęcia przyrodnicze
8. Jacek Otto Zajęcia informatyczne
9. Grażyna Jaźwińska Zajęcia informatyczne
10. Danuta Pilarska Zajęcia wyrównawcze 
11. Jan Witucki Zajęcia wyrównawcze 
12. Mirella Meller Zajęcia teatralne

Koordynator projektu : Grażyna Jaźwińska


*29.09.2010 Indywidualizacja 1-3 - harmonogram zajęć
Nazwisko i imię nauczyciela  Nazwa zajęć
1. Jan Witucki  zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
2.Elżbieta Brańka zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
3. Magdalena Owsianna zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
4. Elżbieta Rosołowska zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
5. Ewa Żuchowska -Cieślikiewicz zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
6. Roksana Owczarek zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne 
7. Małgorzata Wiewióra gimnastyka  korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 
8. Anna Głowska gimnastyka  korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

9. Anna Stręk

specjalistyczne zajęcia terapeutyczne- arteterapia

10. Elżbieta Lubik zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie  uzdolnionych matematycznie ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych)
11.Alina Tokarska zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych)
12. Anna Pietrzykowska zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie percepcji wzrokowej i manualnej
13.Anna Łukomska zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauki języka angielskiego
*26.09.2010

W ramach projektu  Program Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów w klasach I-III szkół podstawowych są prowadzone następujące zajęcia dodatkowe: (1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w  czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, (2) zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, (3)zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, (4) zajęcia socjoterapeutyczne i  psychoedukacyjne, (5) gimnastyka  korekcyjna dla dzieci z wadami postawy , (6) specjalistyczne zajęcia terapeutyczne- arteterapia, (7) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie  uzdolnionych matematycznie ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych), (8) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie w zakresie percepcji wzrokowej i manualnej, (9) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauki języka angielskiego. Wszystkie są  kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych.
Zajęcia prowadzą nauczyciele naszej szkoły posiadający odpowiednie kwalifikacje do w\w oferty edukacyjnej. Serdecznie zapraszamy uczniów i Rodziców do uczestnictwa Ich dzieci w tej formie edukacji jaką jest indywidualizacja procesu nauczania. Wszelakich informacji związanych z projektem udziela: koordynator projektu: Grażyna Jaźwińska
 

*6.09.2010

Projekt  „Zajęcia pozalekcyjne szansą na sukces” 85% dofinansowuje Urząd Marszałkowski ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu od stycznia do grudnia 2011 roku zostaną zrealizowane dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkołach gminy Żnin, Gąsawa, Janowiec Wlkp. i w szkołach ponadgimnazjalnych podlegających Starostwu Powiatowemu w Żninie.  Zachęcamy rodziców do zapisywania dzieci na zajęcia gdyż jest to niepowtarzalna okazja do rozwoju umiejętności i wiedzy. Szczegóły projektu wkrótce. Gmina Żnin jest liderem tego projektu


 
*6.09.2010:„Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowywania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałania 9.1.2. Projekt zakłada organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doskonalenia warsztatu pracy przez  nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu terapeutycznego. Zajęcia dodatkowe obejmą między innymi dzieci mające trudności w czytaniu, pisaniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych oraz mających zaburzenia rozwoju mowy. Projekt zakłada między innymi organizację gimnastyki korekcyjnej, oraz zajęć terapeutycznych np. hipoterapii, muzykoterapii i dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych. Zorganizowane zostaną też zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Realizacja projektu rozpocznie się we wrześniu  b.r. roku szkolnego.  Liderem przedsięwzięcia jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego a Gmina Żnin partnerem.
*6.09.2010  Kontynuacja projektu w b.r. szkolnym ,,Przyszłość wytyczana pozalekcyjnymi ścieżkami wiedzy i kompetencji "- projekt wdrażany jest przez Powiat Żniński w partnerstwie ze wszystkimi gminami na jego terenie .
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia dla uczniów:
1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające w bloku matematyczno-przyrodniczym lub lingwistycznym - szkoły podstawowe i gimnazja
2. Opieka psychologiczno-logopedyczna - szkoły podstawowe
3. Wycieczki edukacyjno-kulturalne i przyrodniczo-krajoznawcze - szkoły podstawowe i gimnazja
Projektem objęci zostali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Żnin. Udział w projekcie jest dla uczniów całkowicie bezpłatny. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegóły projektu: www.oswiata.znin.pl/projekty/2/index.php

Programu rządowy „Radosna szkoła” Program zakłada wspieranie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów, w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego. Nasza szkoła otrzymała dotacje w wysokości 5.000 zł. na zakup sprzętu sportowego i innego do wykorzystania w czasie zajęć. 27.11. 2009 r. klasy 1-3 spotkały się  z wychowawcami na szczególnym  apelu. Dyrekcja szkoły wręczyła uczniom piłki, twistery, bramki, maty i inne pomoce, które zostały przydzielone do następujących sal lekcyjnych: 103, 104, 105, 204, sali korekcyjnej i sali zespołu wyrównawczego. W trakcie spotkania dzieci mogły wypróbować sprawność sprzętu. Spotkanie dostarczyło uczniom dużo  radości i dobrej zabawy.


*20 listopada 2009 roku , w szkołach w całej Polsce obchodzony jest Dzień Praw Dziecka. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego została zgłoszona do realizacji programu „Szkoła z prawami dziecka” Nauczyciele naszej szkoły, na lekcjach rozmawiali z uczniami o ich prawach zagwarantowanych przez Państwo. Konwencja o prawach dziecka została omówiona i  zilustrowana pięknymi pracami plastycznymi w  klasie II a i II b, których wychowawczyniami są p. Elżbieta Rosołowska i p. Katarzyna Wyppich. Kulminacją happeningu było wypuszczenie balonów  do nieba. Akcję naszej szkoły sponsorował p.  K. Pazdan , finansując hel do napełnienia balonów.