Patron szkoły - Jan Śniadecki  (1756-1830)                   

Uroczystości nadania imienia naszej szkole odbyły się 14 marca 2008 r. 

Sławny polski astronom, matematyk, filozof, organizator szkolnictwa. Urodził się 29. 08. 1756 r. w  Żninie. Był synem pochodzącego z Rydlewa Andrzeja, piwowara i wielokrotnego wójta żnińskiego. Matka jego to Franciszka z Giszczyńskich. Początkowe wykształcenie zdobył w rodzinnym mieście. Jan Śniadecki po nauce w szkole parafialnej w Żninie wysłany został do Poznania, gdzie w latach 1764-1772 kształcił się w Kolegium Lubrańskiego.

Studiował na Uniwersytecie w Krakowie, Getyndze oraz Paryżu. Był profesorem Uniwersytetu Krakowskiego. W latach 1792-1803 zajmował się organizowaniem krakowskiego obserwatorium astronomicznego, którego został dyrektorem. W latach 1806-1825 był profesorem uniwersytetu w Wilnie, długoletnim  rektorem tej uczelni  i dyrektorem wileńskiego obserwatorium astronomicznego. Ten wybitny Polak aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Edukacji Narodowej i organizował polską naukę. Stworzył podstawy polskiej terminologii astronomicznej i matematycznej. Jan Śniadecki pracował nad matematyką z powołania, a inne nauki były dla niego jak sam mówił odpoczynkiem i wytchnieniem. W jego dorobku naukowym za główne dzieło  uważana jest  „Filozofia umysłu ludzkiego” wydana drukiem w 1821r. oraz „Trygonometria kulista” Na początku 1824 r. Jan Śniadecki wniósł podanie o przeniesienie go na emeryturę, co uzyskał jesienią tego roku. Cztery lata później osiadł  w Jaszunach (na Litwie) u starszej córki swego brata Jędrzeja. Tam zmarł w listopadzie 1830 r.
Podsumowując:
Jan Śniadecki to chluba naszego miasta, naszego narodu . Był obdarzony zamiłowaniem do wiedzy i niezwykłym uporem w dążeniu do celu. Przeszedł różnorodne szczeble edukacji, aby samemu poświęcić się nauce. Był aktywnym propagatorem jej postępu , doskonałym organizatorem nauczania i zarządzał szkolnictwem polskim.
Jan Śniadecki
-wszechstronny polski uczony, uważany powszechnie za jednego z najbardziej zasłużonych intelektualistów  w Polsce przełomu XVIII i XIX stulecia. W tym trudnym okresie naszej historii był aktywnym propagatorem postępu  w nauce , przyczyniając się do reformy szkolnictwa  wyższego. To nasz Żninianin był pierwszym  pionierem matematyki wyższej w Polsce w XVIII stuleciu , to on był jednym z pierwszych , jeżeli nie pierwszy , który zaznajomił młodzież polską ze zdobyczami nauki europejskiej. Wykładał i pisał  po polsku. Twierdził, że jeśli chcemy  jakąś  wiedzę upowszechnić w danym kraju powinniśmy zacząć wykładać ją w języku tam używanym, zadbać o dobre  podręczniki i zgrabnie przetłumaczyć terminologię fachową.
Opracowała: Jadwiga Szałacińska
Fotoreportaż z nadania imienia szkole


          

    ZARYS DZIEJÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W ŻNINIE

     Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie rozpoczyna się od 1945 roku. Po wyzwoleniu miasta spod okupacji faszystowskiej, przedwojenny inspektor szkolny - Marian Zalski dokonał podziału rejonu szkolnego Żnin na 3 części. Miasto Żnin podzielono na 2 części, a trzecią utworzyła wieś-Góra.  

    Rejon SP nr 2 obejmował obszar położony na wschód od rzeki Gąsawki z wyjątkiem ulic: Kościelnej-obecnie 700-lecia, Rynku-Plac Wolności, Lipowej-Sienkiewicza i Szpitalnej. Szkoła otrzymała budynek przy Placu Klasztornym-obecnie ul. Śniadeckich (ZSEM). Pod koniec marca 1945 roku dysponowała 4 salami, a w kwietniu uruchomiono 2 kolejne. Funkcjonowała również kuchnia. W kwietniu i maju dzieci otrzymywały gorące mleko i bułki.   Pierwszym kierownikiem szkoły był Zenon Suchański. W pierwszym, skróconym roku szkolnym zorganizowano: 3 klasy pierwsze, 2 drugie, 1 trzecią, 1 czwartą, 1 szóstą. Klasę piątą utworzono w SP nr 1,w której nie było klasy szóstej.   Kadrę pedagogiczną tworzyli: Łucja Wesołek, Maria Wesołek-Siła pomocnicza, Maria Kończal, Halina Uznańska, Janina Żnińska, Antoni Szczeciński, Jacek Krzyżanowski, Janusz Lewicki, Jan Połtyn-Siła pomocnicza - razem 9 nauczycieli. Naukę rozpoczęło 373 uczniów w 8 oddziałach.

   Pierwszy tzw. Zarząd Opieki Rodzicielskiej tworzyli: Radecki-przewodniczący, Przybylski-sekretarz, Joanna Owsianna - skarbnik. Pierwszy rok szkolny zakończył się 14 lipca 1945 roku ze względu na późne jego rozpoczęcie - w lutym 1945 roku. Kolejne lata funkcjonowania szkoły charakteryzowały się systematycznym wzrostem i powiększaniem kadry pedagogicznej. W roku szkolnym 1945/46 funkcjonowało 12 oddziałów, uczyło się 464 uczniów, pracowało 11 nauczycieli.   We wrześniu 1945 roku powstała spółdzielnia uczniowska „PROMYK”, w październiku szkoła zakupiła radio, a z imprezy pn. „Rewia twórczości dziecięcej” uzyskano fundusze, które  przeznaczono na wyposażenie biblioteki szkolnej.   Rozpoczęły działalność dwie drużyny harcerskie ( I DH im. Jana Sobieskiego-chłopcy 40 osób, DH im. Królowej Jadwigi - dziewczęta 30 osób) i dwie gromady zuchowe ( 30 chłopców i 25 dziewcząt ).   14 września 1946 roku szkoła gościła Ministra Oświaty Rządu Jedności Narodowej - Czesława Wycecha.   Od września 1960 roku nowym kierownikiem szkoły został Stanisław Bosiacki, dotychczasowy kierownik szkoły w Bożejewicach. Skład grona się zmienił. Pracowało 14 nauczycieli: Anna Budde, Andrzej Jankowski, Roman Kujawa, Barbara Motała, Emilia Niezgoda, Zdzisław Małecki, Maria Szmidt, Jerzy Szmidt, Roman Sporny, Irena Sroczyńska, Jadwiga Stępień, Marta Świtalska, Łucja Wałecka i Krystyna Zielińska. Szkoła liczyła 470 uczniów, uczących się w 13 oddziałach.   2 maja 1965 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę szkoły „ POMNIKA TYSIĄCLECIA”. Przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły został Ludwik Wysocki.

   24 czerwca 1966 roku odbyło się ostatnie zakończenie roku szkolnego w starej szkole i pożegnanie ostatniego rocznika klas siódmych.   1 września 1966 roku otwarto nowy budynek „TYSIĄCLATKI”. W uroczystości brali udział m.in. Kurator Okręgu Szkolnego Bydgoskiego - Władysław Bachowski, poseł na sejm PRL - Henryk Hałas. Szkoła otrzymała imię Karola Świerczewskiego, które nadał Kurator Wł. Bachowski. W imieniu wspólnoty szkolnej podziękowanie złożyli: kierownik szkoły - Stanisław Bosiacki i uczeń klasy ósmej - Mirosław Kędzierski.   W związku z otwarciem nowej szkoły przydzielono do obwodu SP nr 2 uczniów z Jaroszewa, Sarbinowa, Cerekwicy, Sulinowa i SP nr 1 w liczbie 350. W szkole pracowało 22 nauczycieli . Dla szkoły rozpoczął się nowy etap działalności. W szkole działały organizacje, stowarzyszeni i kółka zainteresowań: SKS, PCK, ZHP, spółdzielnia uczniowska, zespół taneczny, zespół akordeonistów, kółko teatralne, recytatorskie, Szkolna Organizacja Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, LOK. 27 marca szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez rodziców i zakłady opiekuńcze: Powszechną Spółdzielnię Spożywców i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Żninie.   W roku szkolnym 1973/74 rozpoczęły swą działalność dwie klasy uzawodowione ( VI i VII ). Naukę zawodu uczniowie pobierali w Zasadniczej Szkole Zawodowej. 12 czerwca 1974 roku 109 absolwentów ukończyło pierwszą ośmioletnią szkołę. 4 czerwca 1975 roku pożegnano odchodzącego na emeryturę dyrektora szkoły, Stanisława Bosiackiego.   21 sierpnia 1975 roku funkcję nowego dyrektora szkoły obejmuje Jerzy Pieczyński, dotychczasowy zastępca Inspektora Szkolnego. 12 października 1978 roku otwarto szkolną Izbę Pamięci Narodowej, w której zgromadzono ok. 200 dokumentów i eksponatów z okresu zaboru pruskiego, powstania wielkopolskiego i okupacji hitlerowskiej, przedstawiających udział Polaków w walkach o wyzwolenie ojczyzny.   1 września 1983 roku funkcję kolejnego dyrektora szkoły obejmuje Hanna Czajkowska i pełni ją do października 1984. Od tego czasu dyrektorem szkoły jest Jadwiga Skonieczna. 18 października 1985 roku Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przyznał szkole ZBIOROWĄ ODZNAKĘ za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej. VII-VIII 1987 roku piłkarska reprezentacja szkoły pod kierunkiem Jerzego Krynickiego zdobyła tytuł mistrza Polski w turnieju pn. „ PIŁKARSKA KADRA CZEKA”.   Rok szkolny 1991/92 to wielki sukces polonistów i matematyków. Pierwsze miejsce w województwie w konkursie polonistycznym zajęła Aneta Barwińska - uczennica Ewy Krzemień a w konkursie matematycznym pierwsze miejsce w województwie zajął Dariusz Łuczka – uczeń Karola Malinowskiego.   W roku szkolnym 1993/94 w szkole uczy się 1169 uczniów w 40 oddziałach (budynek przy ul. Sienkiewicza i sale domu parafialnego). Rok szkolny 1996/97 rozpoczyna pierwszy rocznik przyszłej zreformowanej szkoły – sześciolatki.   Od 1września 1997 roku dotychczasowy dyrektor szkoły Jadwiga Skonieczna przechodzi na emeryturę, a obowiązki nowego dyrektora obejmuje nauczyciel matematyki – Włodzimierz Bartkowiak. W związku z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 5 z dniem 1 września 1997 roku, uczniowie z ulic Aliantów, Piwnej, 1-ego stycznia i Żytniej przechodzą do nowej placówki. 28 listopada 1997 roku otwarto Szkolną Galerię Pałucką gromadzącą prace uczniów i twórców ludowych tematycznie związane z regionem Pałuk. 1 czerwca 1998 roku uczennica klasy VIII Beata Lewandowska reprezentowała województwo bydgoskie w V edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.   Od października 1999 roku obowiązki dyrektora obejmuje nauczycielka nauczania początkowego Anna Lewandowska. W roku szkolnym 1999/2000 uczeń klasy VI – Jakub Rożek zdobył główną nagrodę w konkursie matematycznym „KANGUR 2000” okręgu bydgoskiego, którą był wyjazd do duńskiego Legolandu. Ucznia przygotował Piotr Podlewski. W czerwcu 2002 roku Edyta Witkowska, uczennica klasy VI, zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie „ Poznajemy Ojcowiznę.” Nagrodą była wycieczka do Niemiec. 

   Od 1 września 2002 roku dyrektorem szkoły jest Jacek Otto – dotychczasowy nauczyciel matematyki i informatyki w tejże placówce.